Studiebesök & föreläsningar

Föreläsningar och studiebesök


Emellanåt får vi förfrågningar från verksamheter/organisationer om vi kan hålla ett föredrag eller har möjlighet att ta emot studiebesök.
Vi upplever att sådana träffar oftast för med sig bra möten med dialog, frågor och diskussioner som även ger oss ökad kunskap och nya idéer. Så  vi uppskattar sådana uppdrag.
De flesta som hör av sig till oss vill veta mer om den struktur vi byggt upp, hur vi skapat goda förutsättningar för att LSS värdegrund ska nå ut i det vardagliga arbetet. Vi kan tala både ur lednings- som ur medarbetarperspektiv.

Vi har haft studiebesök både från närliggande verksamhet inom Stockholmsområdet, från andra delar av Sverige och även internationella, ex, från Japan, Israel, Armenien m.fl. 
Vi har hållt föreläsningar för mindre, slutna grupper, exempelvis för en enhet, men även i större sammanhang, såsom på Intradagarna.

Vid intresse ta gärna kontakt med oss.