Anhöriga

Anhöriga och gode män

Eftersom vi har brukarens bästa i fokus är ett gott samarbete med anhöriga och gode män en självklarhet för oss inom Prima LSS.
En svårighet för många personer med intellektuell funktionsnedsättning är att skapa och upprätthålla livslånga relationer. Dessutom har många svårt att kunna berätta sin historia, beskriva vem man är.  Utifrån det har anhöriga en extra viktig roll i dessa personers liv. Prima förstår och respekterar den rollen.

Gode män är för oss naturliga samarbetspartners. Utifrån vilka uppdrag gode man har bjuder vi in till samtal och diskussioner kring brukaren. Självklart är vi noga med att brukaren är den som främst bestämmer över sitt liv men många beslut kan vara för svåra för brukaren att ta på egen hand.

Vi erbjuder gode män och anhöriga som sörjer för person minst ett formellt samtal per år. Det är oftast i samband med att en ny genomförandeplan tas fram. För brukare som har svårt att själva ha åsikt om sina insatser bjuds företrädare in till formella samtal minst fem gånger per år. Informella kontakter har vi såklart löpande, hela tiden, utifrån behov.

Synpunktshantering
Här under kan du ladda hem vår synpunktsblankett. Den kan du som anhörig eller god man använda för att framföra synpunkter som du eller brukaren har på verksamheten. Personal på enheten tar emot blanketten och ser sedan till att svara på det som blivit framfört.

Anhörigstöd


Ibland kan det vara utmanande att vara anhörig till en person med intellektuell funktionsnedsättning. Stockholms stad är mån om att anhöriga som upplever att de behöver stöd vet vart de kan vända sig. Så därför delger vi den informationen här.
​​​​​​​Självklart kan man, om man känner behov av att prata om något som upplevs som svårt, alltid börja med att vända sig till samordnare och chefer inom Prima LSS.

Man kan vända sig till Habiliteringen:
Kris- och samtalsmottagningen
​​​​​​​Telefon: 08-123 351 00
Måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-15.00, lunchstängt 11.30-13.00

Eller till Stockholms stad:
Anhörigkonsulent för närstående 18–65 år
Margaretha Hartzell
E-post: margaretha.hartzell@​stockholm.se
Telefon: 08-508 12 165 
 
Anhörigkonsulent för närstående över 65 år
Cecilia Erkstam
E-post: cecilia.erkstam@​stockholm.se
Telefon: 08-508 13 171

Kontaktcenter Funktionsnedsättning
måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Telefon: 08-508 11 508
E-post: kc.funktionsnedsattning@stockholm.se