Prima LSS Omtanke AB

Södermalms grupp- och servicebostäder 
samt
 Teckentullens dagliga verksamhet

”I denna verksamhet utgår allt arbete från brukarens rätt att äga sitt liv. En tydlig och förankrad värdegrund genomsyrar det dagliga arbetet. Verksamheten är noga strukturerad och därmed förutsägbar och lätthanterlig för såväl brukare som medarbetare.”
- Motivering vid Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015

Teckentullen

Daglig verksamhet i teckenspråksmiljö.

Tjärhov

Servicebostad i teckenspråksmiljö.

Knallen

Gruppbostad i teckenspråksmiljö.

Tullgården

Gruppbostad i hörande miljö.

Dörjgränd

Servicebostad i hörande miljö.

Om Prima LSS Omtanke


Prima LSS Omtanke är ett mindre omsorgsföretag som driver Södermalms grupp- och servicebostäder samt Teckentullens dagliga verksamhet på uppdrag av Södermalms stadsdelsförvaltning. 

Vi erbjuder stöd, service och omvårdnad till vuxna med utvecklingsstörning. Vi har spetskompetens i dövkultur och tre av enheterna, Teckentullen, Tjärhov och Knallen, drivs med teckenspråk som första språk.

​​​​​​​

Kvalitetsarbete


Inom Prima LSS har vi en hög ambitionsnivå med tydligt formulerade målsättningar som ställer krav. Vi säkerställer vår kvalitet genom ett väl utbyggt kvalitets- och ledningssystem, en genomgripande struktur som sätter brukaren i förarsätet samt genom ett ständigt pågående samtal om värdegrundens roll i det dagliga arbetet.
​​​​​​​
Kvalitets- och utvecklingsarbetet har pågått sedan lång tid tillbaka och enheterna har erhållit Stockholms stads kvalitetsutmärkelse vid samtliga tre tillfällen som de ställt upp, 2000, 2009 samt 2015. 

Studiebesök & föreläsningar

Emellanåt får vi förfrågningar från verksamheter/organisationer om vi kan hålla ett föredrag eller har möjlighet att ta emot studiebesök.
Vi upplever att sådana träffar oftast för med sig bra möten med dialog, frågor och diskussioner som även ger oss ökad kunskap och nya idéer. Så  vi uppskattar sådana uppdrag.

De flesta vill veta mer om den kvalitets- och ledningsstruktur vi byggt upp eller hur vi skapat förutsättningar för att LSS värdegrund ska nå ut i det dagliga arbetet. Vi kan tala både ur lednings- som ur medarbetarperspektiv.

Anhöriga och Gode män

Inom Prima uppskattar och respekterar vi den roll som anhöriga och gode män har. Vi siktar mot ett gott samarbete allt för brukarens bästa.

Arbetstagare eller praktisera hos oss?

Har du rätt till daglig verksamhet genom LSS och har en grav hörselnedsättning eller är döv så är Teckentullen säkert något för dig. Kontakta din biståndshandläggare i din kommun och berätta att du vill börja hos oss. 

Arbetssökande?

Vi har en låg personalomsättning och även på vikariesidan eftersträvar vi en så liten genomströmning som möjligt.
Men är du intresserad och tror att du kan vara något för oss, ta kontakt!
På Teckentullen, Tjärhov och Knallen krävs det såklart att ditt teckenspråk är flytande. Där utförs arbetet i en dövmiljö.