Om oss

Prima LSS Omtanke på Södermalm


Prima LSS är ett mindre omsorgsföretag som riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vår vision är att driva verksamheter som ligger i framkant och där brukaren upplever livskvalitet. På boendeenheterna handlar det om att få förutsättningar att äga sina liv och kunna leva så självständigt som möjligt. På dagliga verksamheten handlar det om att få möjlighet att utföra meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter för externa uppdragsgivare.
​​​​​​​Vi har en spetskompetens för teckenspråksenheter i dövkultur. 
LSS värdegrund är genomgripande närvarande inom verksamheterna. Detta sker genom våra värdeord: Självbestämmande, delaktighet, integritet, kontinuitet och trygghet.
Vi driver sedan 2011 en entreprenad åt Södermalms stadsdelsnämnd, vilken består av fem enheter; två gruppbostäder, två servicebostäder samt en daglig verksamhet. Tre av dessa enheter riktar sig till döva personer med kognitiv funktionsnedsättning. Här drivs verksamheten i en teckenspråksmiljö med såväl döva som hörande medarbetare, där de hörande har hög teckenspråkskompetens.

Verksamheten har drivits med samma enhetschef sedan 1995, då i kommunal regi. Då verksamheten skulle upphandlas 2011 tog enhetschefen beslut att lägga eget anbud, som också vann upphandlingen. Med stort engagemang från såväl ledning som medarbetare har verksamheten fortsatt att utvecklas, vilket har resulterat i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse vid tre tillfällen samt en ny vunnen upphandling 2017. 
​​​​​​​
Prima LSS fokuserar på struktur i verksamheten där brukare kan finna trygghet, sammanhang och förutsägbarhet och som värnar om brukares självbestämmande. Med denna struktur i grunden möter personalen brukare med professionalism, ett adekvat stöd som ger brukare möjlighet att ”leva det liv man vill och leva det så självständigt som möjligt”.

Primas LSS´ kultur med stort brukarfokus är en process som påbörjades 1999 och har sedan dess fortgått med stort engagemang från såväl ledning som medarbetare. Personalomsättningen har under åren varit låg vilket bidragit till att kulturen har kunnat växa fram och blivit befäst.