Dörjgränd

Södermalms grupp- och servicebostad, enhet Dörjgränd

är en servicebostad som vänder sig till dig som har en måttlig- eller lindrig utvecklingsstörning.
Boendet ligger längst ned på Dörjgränd, precis intill kajen vid Hammarby kanal. 
Det är en lugnare del av Södermalm med utmärkta promenadstråk utan trafik och trånga trottoarer. Ändå är det inte långt till Ringvägen och Skanstull med allt vad Södermalm kan erbjuda i övrigt.
​​​​​​​
Det är sju lägenheter knutna till servicelägenheten, fem i samma byggnad och två i en närliggande byggnad. Lägenheterna består av en- och två rummare, alla med någon glimt av kanalen.

På enheten erbjuds man gemensam middag på helgerna. På vardagarna erbjuds stöd för matlagning i sin egen lägenhet. Den gemensamma servicelägenheten finns alltid tillgänglig för umgänge eller annat.

De boende ges information om olika kultur- och fritidsaktiviteter som finns i samhället och erbjuds ledsagning om man behöver det för att kunna ta del av aktiviteten.
Prima LSS arbetar aktivt för att brukaren ska bibehålla gamla bekantskaper och ge möjlighet till att skapa nya vänskapsband utanför enheten.

Vi erbjuder boendemöte så de som bor här kan vara med och diskutera gemensamma frågor och vilka gemensamma aktiviteter som ska göras.

Varje brukare har sin stödperson som har i uppgift att ha en helhetsbild över brukarens situation och även ge stöd i planering och uppföljning av brukarens aktiviteter och insatser. 

Enheten följer den gemensamt framtagna strukturen inom Prima LSS. Bland annat finns det för varje insats en tydlig beskrivning utifrån brukarens behov och önskemål som fungerar som utgångspunkt för personalens vardagliga arbete. Brukaren ska inte behöva berätta för varje personal hur den vill ha sitt stöd.


20190521_081429tillsammans-sid-7

Kontakt

Samordnare
Linda Jansson
072-729 12 16
linda.jansson@prima-lss.se