Informationsbrev


Här kommer vi löpande lägga ut övergripande information om vad som är aktuellt och vad som sker inom våra verksamheter.
​​​​​​​

2020-03-17


Åh, dessa Coronatider. Det ser ut att bli en lång vår med mycket information och saker att tänka på för att skydda oss själva, våra anhöriga, våra medmänniskor och samhället i stort. 
Vi inom Prima LSS har rustat oss så långt det har gått med handlingsplaner och förebyggande åtgärder. Utöver de åtgärder vi själva tagit beslut om och våra egna riktlinjer följer vi Folkhälsomyndighetens och Stockholms stads riktlinjer.
Vi känner oss i dagsläget trygga i att vi kommer att klara av vad som än kommer. Vi har en underliggande struktur och tydliga inarbetade rutiner för att kunna hantera både smittor och frånvarande personal. Den biten är inget nytt för oss, det är väl bara att det här kommer vara kraftigare och längre över tid. 
Om ni har några frågor kan ni höra av er eller maila till mig eller Lisette (se under "kontakt"). Vissa frågor kan nog även besvaras ute på enheterna av samordnare och personal.
Sedan får vi försöka glädja oss åt de försiktigt ljusare dygnen och de något grönare buskarna.

Tobias Skog Tietz


2020-03-09


Hej!
 
Utifrån enkäten ni svarade på i höstas förstår vi att ni är nöjda med det arbete vi utför och det stöd vi ger, vilket glädjer oss mycket. Vi hoppas att det kommer fortsätta vara så även framöver.
I fjol lanserade vi vår nya hemsida, www.prima-lss.se. Det kommande året har vi planer på att bygga ut den ytterligare. Om ni läser det här så har ni hittat fliken "Anhöriga" som är en skräddarsydd flik som riktar sig till just anhöriga och gode män. Där kommer även informationsbrev, ungefär som det här, att läggas ut regelbundet, så kom ihåg att kika in.
Efter nyår har det skett vissa organisationsförändringar. Jag har tillträtt som VD för Prima LSS Omtanke. Jag fortsätter även fungera som verksamhetschef för enheterna Tullgården och Dörjgränd. June Jansson har alltså avträtt och ämnar sig nu främst vara pensionär. Dock finns hon kvar i organisationen i egenskap av styrelseordförande. Det är en verklig resurs att vi även i fortsättningen kommer att ha tillgång till hennes kunskap, erfarenhet och glöd.
I övrigt kommer allt fortsätta som vanligt. Leif Jansson kommer som tidigare ansvara för ekonomin och sköta fakturering och utbetalningar, Lisette Samuelsson fortsätter som verksamhetschef över Teckentullens DV samt enheterna Tjärhov och Knallen, och även ledningsgruppen kommer se ut som tidigare.
Prima LSS Omtankes avtal med Stockholms stad löper på i fem år till. Vi siktar längre än så men det har vi tyvärr inte full kontroll över. Men vi ska göra vårt absolut bästa dessa fem år inte minst för att öka våra chanser att få fortsätta länge till. Vi tycker ju om och tror på det vi gör.
 
 
_______________________
Tobias Skog Tietz

Tobias Skog Tietz
VD och verksamhetschef
​​​​​​​Prima LSS Omtanke